"">
  • csj-1
  • csj-22
  • csj.3

CSJ הייתה מובילה בתכנון וייצור מגנטים מיוחדים ומערכת MRI. אנו שואפים להרחיב את שדה היישום של תהודה מגנטית.

המוצרים שלנו מכסים מגנטים MRI, סלילים, מערכות NMR, מערכות EPR ומערכת ניווט MRI וטרינרית.

הייצור שלנו מסוגל לאפשר ל- CSJ לעמוד בדרישות היישום האישיות של הלקוח עם מוצרים באיכות גבוהה,

וצוות שירות טכני לספק שינויים והתקנות באתר.

  • Certification תעודה
  • Staff צוות
  • Land Occupation כיבוש קרקעות

מרכז המוצרים

שותפי ChuanShanJia

CSJ הייתה מובילה בתכנון וייצור מגנטים מיוחדים
ומערכת MRI. אנו שואפים להרחיב את שדה היישום של תהודה מגנטית.

מרכז חדשות